จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ [2019-05-18]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติเรื่องการจัดโครงสร้างสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ Probation 4.0 เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)