จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2019-05-18]

คุมประพฤติ ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๔ ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำวินิจฉัยฯ ให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข็มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)