จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-05-18]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่(กลุ่มที่ ๑) ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพุทธศาสนิกชนร่วมประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)