จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สคป.จ.ชม.อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประชาสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม [2019-05-17]

เอกสารดาวน์โหลด :

17 พค 62 อธ.นำเสนอ EM ศาลภาค 5 เยี่ยกองบัน.jpg