จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-17]

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ ภาค 5 ครั้งที่ 3/ 2562 พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการคุมประพฤติจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (6) รวมทั้งแนะนำอุปกรณ์และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดีตามความเหมาะสม โดยมีนางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคม เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยวิทยากรจากมูลนิธิเดอะเคบิล และการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับการปักผ้าแฮนด์เมดและการทำขนมบัวลอยของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยมี น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมคณะให้การต้อนรับ

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางวันทนา คันธาเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ