จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-05-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 34 ราย เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ และการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งได้มีโอกาสสมัครเข้าทำงานกับสถานประกอบการหรือได้รับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพอิสระ อันจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้มีการพัฒนา ได้รับโอกาสเข้าสู่ระบบแรงงาน ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นคนปกติทั่วไป และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอีก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 
เอกสารดาวน์โหลด :

60186616_460231678140513_4979931618123710464_n.jpg

60315390_1698860326882930_7241695854719926272_n.jpg

60338294_332736987413093_834751246442168320_n.jpg

60354920_1254798211356746_8610549610387079168_n.jpg

60499292_2671493669544796_5895620410862469120_n.jpg

60694202_2371624439524859_4607420235434164224_n.jpg