จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติร่วม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล [2019-05-17]

           วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีีนายจีรวิชญ์  นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน ณ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพุทธมณฑลด้วยแนวทาง 5ส ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และลอกคูคลอง บริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ก และสาย ค ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่

พุทธมณฑล 1 พุทธมณฑล 2
พุทธมณฑล 3 พุทธมณฑล 4
พุทธมณฑล 5 พุทธมณฑล 6
พุทธมณฑล 7 พุทธมณฑล 8
พุทธมณฑล 9