จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ [2019-05-16]

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ภายใต้โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ตามแนวคิด “คนดีที่ไทยต้องการ” จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต และกระตุ้นจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายแนวร่วมหรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการเมืองและเยาวชนด้วย โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คนดีต้องมีที่ยืน คนดีที่ไทยต้องการ” ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีการชมภาพยนตร์โฆษณา “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” จำนวน 3 ชุด ได้แก่เรื่อง “โอกาส” “สนับสนุน” และ “ยกย่อง” โดยสื่อสร้างสรรค์ทั้ง 3 เรื่องจะเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารจ่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โรงภาพยนตร์ และสื่อสังคมออนไลน์