จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-05-16]

เอกสารดาวน์โหลด :

สไลด์1.JPG