จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-05-15]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ เรื่อง “การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” (ต้นไม้ของฉัน , การมองเห็นคุณค่าตนเอง และความประทับใจของฉัน) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ที่มีการจำแนกความเสี่ยงสูง จำนวน 11 ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เอกสารดาวน์โหลด :

249822.jpg

60327577_471449063396553_9170254428253454336_n.jpg

60335759_1245239622311706_7412860003796647936_n.jpg

60336080_2329293763997472_2594593239616978944_n.jpg

60337023_1030067267198911_8942542958800928768_n.jpg

60619831_714356652316828_1440577278558863360_n.jpg

60833257_579949192530554_4155219411059343360_n.jpg