จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมโครงการ “คุมประพฤติรักษ์โลก” ด้วยการทำถุงกระดาษเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติก [2019-05-14]