จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๖ [2019-05-14]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี)รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๙  ราย ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย