จำนวนผู้เข้าชม : 82

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 [2019-05-13]

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2

             วันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติ 4P และนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ การสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับการสร้างงานสร้างอาชีพ การประสานบูรณาการกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ประสานเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้กระทำผิด การขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร