จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-05-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา.jpg