จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-05-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4.jpg