จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า [2019-05-10]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) จำนวน 1 ราย โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้ามีคำสั่งให้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) เพื่อจำกัดบริเวณตามเวลาที่ศาลกำหนดเป็นระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงเงื่อนไขของการคุมความประพฤติและเงื่อนไขของการติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และวิธีการดูแลรักษาและการใช้งานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ตามกำหนด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

S__2703367.jpg

S__2703370.jpg