จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติขอนแก่นนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น [2019-05-10]