จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นเข็มญี่ปุ่นจำนวน ๑๐๐ ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-05-10]