จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018) [2019-05-08]

          วันนี้ ( 8 พฤษภาคม 2562 ) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) เพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2561) ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับเลือกให้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS (บริการโดเมนเนม), Mail (บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์), Web (บริการเว็บไซต์), DNSSEC (การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน) และ IPv6 Logo โดยมี นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร