จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สนง.คุมประพติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [2019-05-07]

เอกสารดาวน์โหลด :

เจริญพระพุทธมนต์ 7-5-62.jpg