จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [2019-05-07]