จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [2019-05-07]