จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [2019-05-07]