จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ [2019-05-07]

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน     ในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐