จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คป.หนองคายร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ [2019-05-07]

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาววัลย์ลดา พลศักดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายอย่างพร้อมเพรียงกัน