จำนวนผู้เข้าชม : 26

   


คป.หนองคายติดตั้งEMให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-05-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้   กลุ่มคุมความประพฤติดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring : EM)ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑ ราย ความผิดฐานพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยห้ามมิให้จำเลยออกจากที่อยู่อาศัยตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกาถึงเวล ๔ นาฬิกาของวันรุ่นขึ้น มีกำหนด ๑๕ วัน ตามคำสั่งของศาลจังหวัดหนองคาย  ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงเงื่อนไข แนวทางการปฏิบัติตน ในระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรับทราบ  ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย