จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับพื้นที่ [2019-05-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และ นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนระดับจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือและเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาต่อไป  ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย