จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-05-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และ นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อปรึกษาหารือและเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔    โดยนายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม