จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" [2019-05-03]

เอกสารดาวน์โหลด :

สไลด์1.JPG