จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-05-02]