จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม [2019-05-02]