จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี [2019-05-02]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ร่วมกันขออโหสิกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสที่ นายพงศ์พันธ์ อาวรธรรม พนักงานขับรถยนต์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป ตามโครงการดังกล่าว เป็นเวลา ๑๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ซึ่งมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะอุทิศตนน้อมนำบุญกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)