จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-05-02]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง ตลอดจนการใช้ภาษาพื้นเมือง ในชีวิตประจำวัน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมทางวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนา และนำถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ โดยใส่ถุงผ้าหรือตะกร้าหวาย เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “กระทรวงยุติธรรม 3R1N” อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ณ วัดป่าแดง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เอกสารดาวน์โหลด :

58749443_790991811280140_7325842836803289088_n.jpg

58756873_684048812038639_519862566629933056_n.jpg

58950124_805504029825284_3796051942002655232_n.jpg

59713320_2370045973046897_4606033914480295936_n.jpg