จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


คป.หนองคายร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ [2019-05-01]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี ณ เทศบาลเมืองหนองคาย โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี