จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา(สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-04-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมพิธีปลูกต้นร่วงผึ้งพระราชทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา.jpg