จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [2019-04-30]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อรายงานสรุปสถานการณ์ แนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงาน ภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔  โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม