จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายและสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONEร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU)คปอุดร,คปบึงกาฬ [2019-04-30]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติ และสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU) โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ในจังหวัดหนองคายให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒