จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


พนักงานคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย [2019-04-30]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒            นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และจัดผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม เขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย  เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน ๒๓ ราย   ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพนพิสัย (วัดยอดแก้ว)  จังหวัดหนองคาย