จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯอ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย [2019-04-30]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย       วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และจัดผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม เขตพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน ๑๗ ราย    ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเฝ้าไร่ (ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่) จังหวัดหนองคาย