จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คป.หนองคายเยี่ยมเยียนอสค [2019-04-30]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯและนางนงค์คาร แก้วอุ่น อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมเยียนนางทองลา โคตวัน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย