จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๑ [2019-04-29]