จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา เป็นองค์ประธานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 9 [2019-04-29]

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 และทรงทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ JJ Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพจาก กรมสุขภาพจิต