จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมติดตามผลผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากเข้าร่วมโครงการค่ายก้าวใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2019-04-27]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมติดตามผลผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากเข้าร่วมโครงการค่ายก้าวใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมติดตามผลผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากเข้าร่วมโครงการค่ายก้าวใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีนางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาในด้านยาเสพติด,ในด้านการดำเนินชีวิตหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และปัญหาอื่นๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและเงินทุน เพื่อเป็นการดูแลและช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างต่อเนื่องต่อไป  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)