จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “๑๓๗ ปีศาลยุติธรรม” ศาลจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับศาลแรงงานภาค ๗ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี [2019-04-27]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “๑๓๗ ปีศาลยุติธรรม” ศาลจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับศาลแรงงานภาค ๗ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส “๑๓๗ ปีศาลยุติธรรม” ศาลจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับศาลแรงงานภาค ๗ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๑๔ คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม เพื่อถวายเป็นราชสักการะและร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ (เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา) ณ อาคารศาลจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๑ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)