จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-04-26]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562.jpg