จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-04-26]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.jpg