จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา [2019-04-25]

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ และสวดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น ประธานในพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  

สำหรับ 5 ศาสนาประกอบพิธี ดังนี้ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร พราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร และศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไป