จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คุมประพฤติขอนแก่น เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ"พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ชุมชน" [2019-04-25]