จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.หนองคายนำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ(บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๕ (วันที่สาม) [2019-04-25]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒             นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์เข้าบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ(บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๕ (วันที่สาม) เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การนำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนาและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและในวันที่สี่ของการอยู่บ้านกึ่งวิถีได้นำ“หลักสูตรชินนสาสมาธิ”มาฝึกใช้ปฏิบัติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๗ ราย  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย