จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ [2019-04-24]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒         

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเจียรนัย  จิตต์หาญ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนในเขตอำเภอพนมทวนทราบอีกด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๒ คน อ.ส.ค. ๑ คน และประชาชน ๒๗ คน วันนี้ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๔ เมษายน ๒๕๖๒)